ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԵՌԱՍՏԻՃԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Standard

IMG_4328      Ապրիլի 8-ին «Հույսի կամուրջ»  հ/կ Նոյեմբերյանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում տարածաշրջանի    համայնքների   դպրոցի տնօրենների, IMG_4329իսկ ապրիլի 9-ին և 10-ին տարածաշրջանի 21IMG_4341 դպրոցի փոխտնօրենների, մանկավարժների և հոգեբանամանկավարժական թիմերի հետ` Նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցում:

Հանդիպման նպատակն էր ծանոթացնել թիմերին երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի առաջնային գնահատման գործընթացին` այսուհետ տեղերում այն իրականացնելու համար:

Մասնակիցներին ներկայացվեց.

  •  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից մշակված Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման համակարգը;
  • Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի ֆունկցիոնալ գնահատման եռաստիճան համակարգը;
  • Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի եռաստիճան ֆունկցիոնալ գնահատման    փուլերը;
  •  Առաջնային գնահատման գործընթացն ու գործիքակազմը:
  • IMG_4343  IMG_4347  IMG_4352

Յուրաքանչյուր թիմի կողմից մեկ երեխայի օրինակով կատարվեց  գործնական աշխատանք` կրթական կարիքի առաջնային գնահատում և կազմվեց միջամտության պլան:

IMG_4354   IMG_4353   IMG_4355

IMG_4356     IMG_4360     IMG_4365

IMG_4366     IMG_4345

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s