Ներառական կրթությունը նախադպրոցական հաստատություններում

Standard
2Հունվարի 20-23-ը Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի թվով 22 նախադպրոցական հաստատությունների 51 մանկավարժների համար Կենտրոնի և նախադպրոցական հաստատությունների նախապես վերապատրաստված մասնագետների կողմից իրականացվեցին վերապատրաստումներ «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերումն ու վաղ միջամտությունը կրթական համակարգում» թեմայով:

IMG_3931Հանգամանալից ներկայացվեց Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը, երխաների մոտ զարգացման խնդիրների վաղ հայտնաբերման, միջամտությունների կազմակերպման և ուղղորդման կարևորությունը կրթական այս օղակում:
1Վերապատրաստման մասնակիցները ծանոթացան Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման գաղափարախոսությանը և առաջնային գնահատման գործիքներին, տեղում իրականացրին երեխայի կարիքների առաջնային գնահատում և դրա հիման վրա կազմեցին աջակցության ծրագիր:
IMG_3862Այս հանդիպումը նաև լավ առիթ էր էլ ավելի սերտացնելու տարածաշրջանի նախադպրոցական հաստատությունների կապը Կենտրոնի հետ :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s