https://youtu.be/RirPmNOFuo0

ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ     /15 մայիսի 2015թ./

ԱՄԱՆՈՐԸ «ՀԵՔԻԱԹ» ՍՐՃԱՐԱՆՈՒՄ    /20  դեկտեմբերի 2014թ./

ԱՇՆԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՇՈՂԵՐԸ    /7 Նոյեմբերի 2014թ./

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԿՅԱՆՔ       /17 հոկտեմբերի 2014թ./

… ԵՍ ԱՅՆՔԱՆ ԷԼ ՎՍՏԱՀ ՉԵՄ, ԹԵ ԻՄ ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԱՊՐԵԼ ԵՄ՚: Սենտ Էքզյուպերի    /1 հունիսի 2014թ./

ՄԵՆՔ 8 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՆՔ          /14 սեպտեմբերի 2013թ./

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏՈՆԸ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆՈՒՄ       /1 հունիսի 2013թ./

<<ՀՈՒՅՍԻ ԵՎ ԼՈՒՅՍԻ ՇՈՂՈՎ>> ՖԻԼՄԻ ՊՐԵՄԻԵՐԱ     /3 դեկտեմբերի 2013թ./

ԲՈԼՈՐՍ ԴԵՊԻ ԴՊՐՈՑ…   /29 սեպտեմբերի 2012թ./

ՄԵՐ ԱԼԲԵՐՏԸ   /1 մարտի 2012թ./

 

ԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԻՆՁՆԻՑ        /17 փետրվարի 2012թ./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s